Voorbereiding

Bij elke videofilm, DVD- BluRay of internetproductie krijgt u te maken met besprekingen, organisatiekosten, reistijden, etc. Het eerste, oriënterende gesprek is uiteraard kosteloos. Pas als definitief besloten is een productie te maken, worden de kosten berekend voor het verzamelen van informatie, het uitwerken van ideeën, het bezoeken van mogelijke locaties, etc. Het maken van een aantrekkelijke productie begint met een goede voorbereiding. Het is gemakkelijk als de opdrachtgever weet wat hij wil en zorgt voor de nodige informatie.

Ook met het regelen van toestemming om ergens te mogen filmen kan niet vroeg genoeg worden begonnen. Vergeet vooral niet uw medewerkers te informeren over wat er gaat gebeuren! Heel belangrijk is, dat een deskundige uit het bedrijf de productie begeleidt.

Het Scenario

Aan een videoproductie ligt altijd een verhaal ten grondslag. Een opdrachtgever weet over het algemeen heel goed wat hij zijn doelgroep wil vertellen, maar dit verhaal moet worden vertaald naar beelden. Eventueel aangevuld met commentaar en muziek. Het verwerken van de verzamelde gegevens tot een goed scenario gebeurt achter de tekstverwerker. Hoe meer informatie een videofilm moet overdragen, hoe langer het scenario in de regel wordt…….
Het “filmverhaal” komt tot stand in nauwe samenwerking met de opdrachtgever of productiebegeleiders.

Opname

Aan de hand van het scenario worden locaties gezocht en wordt een opnamelijst, een draaiboek, gemaakt.
Afspraken worden gemaakt voor opnamedagen.
De opnamen worden gemaakt i.s.m. de opdrachtgever en/of begeleider(s) van de productie.
In ieder geval is kennis van de materie noodzakelijk, zodat probleemsituaties ter plekke kunnen worden opgelost en daarbij de juiste beslissingen worden genomen.
Om de productiebegeleider de mogelijkheid te geven bij kritische details(wat mag wel of niet in beeld) de juiste beelduitsnede te helpen bepalen, kan op een monitor worden “meegekeken”

Proefmontage

Na de opnames wordt een proefmontage gemaakt, waarbij wordt getoond (via internet of in de studio)hoe de film er uit zou kunnen gaan zien. De opdrachtgever kan na het bekijken van deze beelden zijn op- en aanmerkingen, aanvullingen en weglatingen kenbaar maken, waarna een tweede versie van de montage wordt gemaakt. Na het bijstellen is de montage uiteindelijk geheel naar wens van de opdrachtgever. Zo hebt u altijd controle op het productieproces en zult u niet voor verrassingen komen te staan bij de uiteindelijke film.

Eindmontage

In de eindmontage, waarin de beelden dus de volgorde krijgen, die is afgesproken, kan nu (indien nodig) commentaar worden ingesproken door een professionele inspreker. Waar nodig worden muziek en effecten toegevoegd.
Het eindproduct kan nu op DVD/BluRay worden gezet, of via internet worden verspreid. 

Commentaarstemmen

Voor zowel Nederlandse als buitenlandse topstemmen wordt doorgaans een beroep gedaan op stemmenbureaus. Demo's met vele professionele mannen- en vrouwenstemmen zijn beschikbaar. In principe in elk denkbare taal. Ook werken wij regelmatig samen met regionale insprekers.
Na goedkeuring van de in te spreken tekst wordt deze door de “stem” die u prefereert, ingesproken.
Een goede stem geeft een duidelijke meerwaarde aan een productie!

Muziek en Buma/Stemra

Meestal is voor een film muziek nodig, die niet altijd vrij van rechten voorhanden is. De hoogte van het bedrag dat moet worden afgedragen aan de stichting Buma/Stemra hangt ondermeer af van het aantal minuten muziek dat gebruikt is en het aantal kopieën dat in omloop komt. Natuurlijk is ook mogelijk “muziek op maat” te laten componeren. Toegesneden op uw productie dus. Met Stemra hebben wij een contract voor een zogenaamde low-budget regeling. Dat is een regeling, waarbij voor producties met een laag budget een gematigd tarief wordt gerekend.

Daarnaast beschikken wij over een ruime keus aan "rechtenvrije muziek" in onze eigen studio. Prachtige muziek speciaal voor video gecomponeerd tegen een aanzienlijk lager tarief! Wij helpen u graag verder.